Skip to main content

Asbest Danışmanlık

Asbest danışmanlığı, asbestin tespiti, çıkarılması, taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili uzman tavsiyesi ve hizmetleri almayı içermektedir. Bir binada veya ortamda asbest bulunduğuna dair şüphe varsa, yetkili ve akredite bir asbest danışmanlık firması ile çalışmak çok önemlidir. Çalışma Bakanlığı tarafından ülkemizdeki nitelikli şirketlere asbest danışmanlığı hizmeti verme yetkisi verilerek uzmanlıkları ve yetkileri diğer şirketler tarafından emsalsiz hale getirilmiştir.

Asbest Danışmanlık - 2M Asbest

Asbestin potansiyel varlığıyla uğraşırken, ister şüphelenilsin ister bina planlarında belirtilmiş olsun, yıkım veya yenileme projeleri sırasında maruz kalma riskini azaltmak için asbest danışmanlık hizmetleri almak zorunludur. Bu çalışmalar, asbestin güvenli bir şekilde uzaklaştırılması ve bertarafı için bilimsel ve teknik destek gerektirmektedir. Asbeste maruz kalma riskini artırabileceğinden, yıkım çalışmaları sırasında asbest içeren malzemelerin zarar görmesini önlemek için özel dikkat gösterilmelidir. Bu tür projelere bakanlık tarafından yapılan sınavlardan başarılı olan uzmanların dahil edilmesi esastır.

Asbest danışmanlık hizmeti almak için belirli adımların izlenmesi gerekir. Öncelikle bu hizmete olan ihtiyacın belirlenmesi gerekmektedir. Asbestle ilgili çalışmaların yürütülmesinden yetkili çevre danışmanlık firmaları sorumludur ve yıkım veya yenileme gerektiren bina veya gemilerde araştırma yapmak için yetkin uzmanlar veya mühendisler görevlendirilmelidir. Asbest danışmanlık şirketleri ile açık ve etkili bir iletişim kanalı oluşturmak, ilgili tüm taraflar için faydalıdır. Hizmet alım sürecinde proje detaylarının net bir şekilde anlatılması, beklentilerin dile getirilmesi ve profesyonel bir yaklaşımın sürdürülmesi asbestin verimli bir şekilde bertaraf edilmesine katkıda bulunur.

Asbest Danışmanlık Hizmetleri

Asbest danışmanlığı süreci tipik olarak asbest varlığını tespit etmek için yerinde numune almayı içerir. Bu numuneler daha sonra analiz için sertifikalı laboratuarlara gönderilir. Asbestin varlığı onaylandıktan sonra, yıkımdan önce çıkarılması için gerekli izinler alınabilir. Bu, işçilerin yıkım veya büyük yenileme çalışmaları sırasında asbeste maruz kalmamasını sağlayarak hem kendi sağlıklarını hem de çevredekilerin esenliğini koruyor. Asbest danışmanlığına başvurarak ve yetkili firmaların profesyonel rehberliğine güvenerek, güvenli ve verimli bir çalışma ortamı sağlanabilir.

Asbest danışmanlık firmaları Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup tüm asbest sürecini yönetme kabiliyetine sahiptir. Gerekli tüm izinlere ve sertifikalara sahiptirler. Bu firmalar, zorlu sınavlardan geçerek sertifika almış uzmanları istihdam etmekte ve bu da onları kendi alanlarında oldukça yetenekli kılmaktadır. Asbest temizleme uzmanları, bilindiği gibi, ülke çapında kıt bir profesyoneller grubudur, ancak bu iş kolunda kritik bir rol oynarlar.

Asbest Danışmanlık Hizmetleri - 2M Asbest

Asbest Danışmanlık Hizmeti Nasıl Verilmektedir?

Bir binanın yıkımından sorumlu müteahhitler, denetçiler veya yetkili kişiler genellikle asbestle ilgili çalışmalar için çevre danışmanlık firmalarına başvurur. Numuneler toplanır ve analiz için gönderilir ve sonraki çalışmalar, analiz sonuçlarına göre tehlikeli maddelerin bertaraf edilmesi ilkelerine bağlı kalır. Bu firmalar, tüm güvenlik önlemlerinin alındığından emin olmak için iş güvenliği uzmanları ve asbest temizleme uzmanlarıyla birlikte çalışır. 

Asbestle ilgili işlerde çalışan çalışanlar kişisel koruyucu ekipmanlarla donatılır ve belirlenmiş alanlarda kalmalıdır. Çalışma alanından ayrılmadan önce steril bir ortamda kıyafet değiştirirler. Asbest ile çalışmanın tehlikeleri konusunda çalışanlara alanında uzman kişilerce yeterli eğitim verilmektedir. Asbest danışmanlığı profesyonelce yapılması gereken çok önemli ve uzmanlık gerektiren bir hizmettir.

Bu hizmeti sunmakla yetkili firmaların ülkemizde akredite edilmiş olduklarını unutmamak gerekir. Çevre danışmanlık firmaları bu sektörün liderleri arasında yer almakla birlikte iş güvenliği şirketleri de aynı şekilde asbest danışmanlık hizmeti vermeye muktedirdir. Profesyonel şekilde sunulmasındaki dayanak tamamen tehlikeli bir madde olmasından kaynaklanmaktadır. Çok tehlikeli bir çalışma alanı olmasından ötürü uzmanlardan oluşan eğitimli kadrolarla asbest danışmanlık hizmetleri verilmelidir.