Skip to main content
 • Asbest Danışmanlık
  Asbest Danışmanlık ve Laboratuvar Hizmetleri

  Asbest danışmanlığı, asbestin tespiti, çıkarılması, taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili uzman tavsiyesi ve hizmetleri almayı içermektedir.

 • Asbest Sökümü Uzmanlığı
  Asbest Sökümü Nasıl Yapılır? Nasıl Yapılır?

  Asbestin bulunduğu alanlar tespit edilip bilimsel yöntemler ve tecrübeli ekipler ile söküpü temizlenmesine asbest söküm uzmanlığı adı verilir.

 • Asbest Bertarafı
  Asbest Atığı ve Bertarafı
  Asbestin bulunduğu bölgeden arındırılması ve taşınarak imha edileceği tesise götürülmesi sürecinin tamamına ''Asbest Atığı ve Bertarafı '' adı verilir.
 • Asbest Söküm Analizi ve Raporu
  Asbest Söküm Analizi ve Raporu, işyerleri, birçok önemli işyeri ve tesis başta olmak üzere; fabrikalar, gemiler gibi çeşitli ortamlarda yetkili firmalar tarafından yapılan çok önemli bir teknik yöntemdir.
 • Bağımsız Asbest Denetleme
  Asbest Söküm Denetimleri ve Raporlama
  Asbest Söküm Denetimleri ve Raporlama, tehlikeli madde riskine karşı yapılan bir tetkik, ölçüm ve değerlendirme işlemidir. Ortamdan alınan asbestin laboratuar ortamında analiz edilerek ortadaki tehlikenin belirtilmesi durumudur.
 • Asbest Danışmanlık
  Asbest Danışmanlık ve Laboratuvar Hizmetleri
 • Asbest Sökümü Uzmanlığı
  Asbest Sökümü Nasıl Yapılır? Nasıl Yapılır?
 • Asbest Bertarafı
  Asbest Atığı ve Bertarafı
 • Asbest Söküm Analizi ve Raporu
  Asbest Söküm Testi ve Raporu
 • Bağımsız Asbest Denetleme
  Asbest Söküm Denetimleri ve Raporlama

Asbest Sökümü, Analizi, Raporlama

Asbest Ölçümü, Bağımsız Asbest Denetleme

Asbest danışmanlığı, asbestin tespiti, çıkarılması, taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili uzman tavsiyesi ve hizmetleri almayı içermektedir. Çalışma Bakanlığı tarafından ülkemizdeki nitelikli şirketlere asbest danışmanlığı hizmeti verme yetkisi verilerek uzmanlıkları ve yetkileri diğer şirketler tarafından emsalsiz hale getirilmiştir.
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

Asbest Danışmanlık

Bir binada veya ortamda asbest bulunduğuna dair şüphe varsa, yetkili ve akredite bir asbest danışmanlık firması ile çalışmak çok önemlidir.

Asbest Sökümü Ölçüm Analizi

Tehlikeli bir madde olan asbestin tanımlanmasını, ayrılmasını, güvenli bir şekilde taşınmasını ve uygun şekilde bertaraf edilmesini içerir.

Asbest Söküm Uzmanlığı

Yüksekten kurtarma eğitimi, yüksekte çalışmalarda zor durumda kalan çalışanların profesyonel ve sağlıklı şekilde kurtarılması amacıyla verilen bir eğitimdir.

Asbest Hizmetlerimiz

Asbest Analizi, Danışmanlık, Envanter Raporu, Sökümü, Denetleme, Ölçümü, Bertarafı, Maruziyeti

2M Asbest Danışmanlık Firması'' Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup tüm asbest sürecini yönetme kabiliyetine sahiptir.
(Hizmet alım sürecinde proje detaylarının net bir şekilde anlatılması, beklentilerin dile getirilmesi ve profesyonel bir yaklaşımın sürdürülmesi asbestin verimli bir şekilde bertaraf edilmesine katkıda bulunur)